Asmea

ASMEA

Actiuni Sociale prin Metode Educative Active

Proiectul îşi propune să favorizeze integrarea elevilor imigranţi în sistemul de învăţământ şi prin intermediul acestora, sprijinirea integrării părinţilor lor. În acest scop, vom contribui la integrarea lor în şcoli, luând în considerare o gamă largă de elevi şi nevoile lor specifice, încurajarea participării familiilor de imigranţi (părinţi şi elevi) precum şi comunitatea, prin activităţi educative care să promoveze educaţia interculturală. Suntem susţinuţi de rolul nostru în reţeaua europeană “Şcoli fără rasism” (1991), care susţine o schimbare internă a şcolilor.

Ne dăm seama că crearea unei reţele de şcoli de integrare nu ar trebui să fie o sarcină a mediului extern, ci a profesorilor care, prin calitatea educaţiei, sprijinindu-se de materiale de predare şi cursuri specifice de formare, trebuie să orienteze integrarea elevilor imigranţi şi a familiilor acestora. Cu acest scop, şase ONG-uri vor face echipă: Asamblea de Cooperación Por la Paz (Spain), CEMEA (France), Lithuanian youth centre (Lithuania), Vuste Envis (Czech Republic), Movimento Laici Amarica Latina (Italy) şi “Actiuni sociale prin metode educativ active” (România), împreună cu centrele de formare şi de resurse, asociaţii de imigranţi şi şaizeci de şcoli din toate ţările menţionate, cu scopul de a face schimb de experienţă, de bune practici de predare şi de resurse în integrarea copiilor, şi să-şi testeze competenţele în contexte diferite şi de a spori capacitatea de aplicare, toate acestea cu scopul de a schimba dinamica şi mentalitatea în şcoli.

Proiectul însemna optsprezece luni de muncă, inclusiv un seminar de schimb de experienţă şi transfer de bune practici pentru integrarea copiilor, tinerilor şi familiilor acestora;

  • Crearea unui site web cu scopul de a structura noua reţea creată;
  • Inscrierea scolilor partenere in reteaua “scoli fara rasism” daca acestea isi exprima acordul.
  • Proiectarea, editarea şi distribuirea unui manual de bune practici, precum şi schimbul de activităţi specifice interculturale între şcoli de diferite naţionalităţi participante.

Documente proiect