Asmea

ASMEA

Actiuni Sociale prin Metode Educative Active

17 Aprilie 2011

Proiectul îşi propune să favorizeze integrarea elevilor imigranţi în sistemul de învăţământ şi prin intermediul acestora, sprijinirea integrării părinţilor lor. În acest scop, vom contribui la integrarea lor în şcoli, luând în considerare o gamă largă de elevi şi nevoile lor specifice, încurajarea participării familiilor de imigranţi (părinţi şi elevi) precum şi comunitatea, prin activităţi educative care să promoveze educaţia interculturală. Suntem susţinuţi de rolul nostru în reţeaua europeană “Şcoli fără rasism” (1991), care susţine o schimbare internă a şcolilor.

Ne dăm seama că crearea unei reţele de şcoli de integrare nu ar trebui să fie o sarcină a mediului extern, ci a profesorilor care, prin calitatea educaţiei, sprijinindu-se de materiale de predare şi cursuri specifice de formare, trebuie să orienteze integrarea elevilor imigranţi şi a familiilor acestora. Cu acest scop, şase ONG-uri vor face echipă: Asamblea de Cooperación Por la Paz (Spain), CEMEA (France), Lithuanian youth centre (Lithuania), Vuste Envis (Czech Republic), Movimento Laici Amarica Latina (Italy) şi “Actiuni sociale prin metode educativ active” (România), împreună cu centrele de formare şi de resurse, asociaţii de imigranţi şi şaizeci de şcoli din toate ţările menţionate, cu scopul de a face schimb de experienţă, de bune practici de predare şi de resurse în integrarea copiilor, şi să-şi testeze competenţele în contexte diferite şi de a spori capacitatea de aplicare, toate acestea cu scopul de a schimba dinamica şi mentalitatea în şcoli.

Mai multe detalii »

Beneficiar: SC Contact Impex SRL Ocna Mures
Parteneri:
- Asociatia A.S.M.E.A
- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba

Locatia proiectului: Orasul Ocna Mures, judetul Alba

Finantator: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare

Valoarea totala a proiectului: 2.039.981,00 Lei
Valoarea contributiei comunitare: 1.763.563,57 Lei
Valoarea contributiei Guvernului Romaniei: 174.418,38 Lei
Valoarea contributiei beneficiarului: 101.999,05 Lei

Mai multe detalii »